Searchs betracht de grootst mogelijke zorg bij het waarborgen van de privacy van de bezoekers van deze website. Searchs hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van uw privacy.

Uw persoonsgegevens worden nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden en worden uitsluitend gebruikt voor diensten waar u specifiek om vraagt. Graag informeren wij u over de manier waarop wij omgaan met het verzamelen van informatie in onze privacy policy.

Bekijk hier onze privacy policy